Elemente de Visual C++. Programarea interfetei aplicatiilor WINDOWS.


Cursul prezintã un ansamblu de cunostinte de programare a aplicatiilor WINDOWS folosind mediul Visual C++.   Pornind de la câteva notiuni de bazã privind programarea orientatã pe obiecte se prezintã bazele realizãrii de aplicatii WINDOWS folosind tehnicile specifice oferite de limbajul utilizat. Prin volumul important de aplicatii fundamentale si prin accentul pus pe întelegerea metodelor de lucru specifice, cursul îsi propune sã ofere un suport solid celor ce doresc sa lucreze în domeniul dezvoltãrii de aplicatii profesionale.
    Cursul se încheie cu un examen.  Cursantii care parcurg acest modul ca si curs postuniversitar de perfectionare primesc în urma promovarii examenului un atestat.

Continutul activitãtilor didactice :

Curs (28 ore) si lucrari de laborator (42 de ore):

Curs - format PDF Exemple din capitol (arhive autoextractive)
1. Acum începe greul ... (notiuni de programare obiectuala) Exemple cap. 1; liste duble
2. Notiuni de Win32 API ... pentru curajosi Exemple cap. 2; prima fereastra
3. Introducere în MFC Exemple cap. 3
4. AppWizard, în sfârsit! Exemple cap. 4
5. Butoane, etichete, casete de editare… Exemple cap. 5; mici exemple aditionale: copiator, butoaneradio
6. Controale de tip lista Exemple cap. 6; Explorer; mic exemplu aditional: casutacombinata
7. Controale orientate pe intervale de valori Exemple cap. 7
8. Casete de dialog modale si nemodale Exemple cap. 8; mic exemplu aditional: dm_si_dnm
9. Utilizarea claselor de fisiere secventiale Exemple cap. 9; res.dat; anexa; anexa E; mic exemplu aditional: fisor
10. Programarea aplicatiilor SDI  
Material extra de lucrari (format PDF) LAB_1_2; LAB_3_4; LAB_5_6; LAB_7_8; LAB_9_10; LAB_11_12
Acrobat Reader 5 pentru citire fisiere PDF Instalat, arhiva autoextractiva; kit.

Bibliografie

  1. Bates J., Tompkins T. - Utilizare Visual C++ 6, Ed. Teora, 1999
  2. Jamsa K., Klander L. - Totul despre C si C++, Ed. Teora, 1999
  3. Ms. Press - Desktop Applications with Microsoft Visual C++6.0, Microsoft Press, 1999
  4. Ms. Press - Distributed Applications with Microsoft Visual C++6.0, Microsoft Press, 1999
  5. Prosise J. - Programming Windows with MFC Second Edition, Microsoft Press, 1999
  6. Kruglinski J.K., Wingo S., Sheperd G. - Programming Visual C++, Microsoft Press, 1998

Cunostinte prealabile :   Cursantii trebuie sã posede cunostintele de baza necesare utilizãrii unui calculator sub WINDOWS XP precum si cunostinte de bazã de limbaj C.

Rezultate scontate :   Absolventii cursului trebuie sã poata realiza aplicatii WINDOWS folosind metodele de dezvoltare oferite de mediul Visual C++.